Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Teadmised

Home »  Teadmised

Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor on oma tegevustes eelkõige teaduspõhine, mistõttu peale mõõtmiste läbiviimise reaalsetes ettevõtetes ja asutustes, uuritakse ja arendatakse siin ka mõõtemeetodeid, viiakse läbi erinevaid teadusuuringuid ning koolitusi.

Labori spetsialistid on koolitanud nii teiste mõõtelaborite mõõtepersonali kui, näiteks, tööinspektsiooni inspektoreid. Laboris on pidevalt praktikandid, näiteks, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist või Tartu Ülikooli arstiteaduskonna töötervishoiuarsti eriala residente.

Koolitused

TÜ töökeskkonnalabor korraldab nii avatud juurdepääsuga valdkondlikke koolitusi, kui vastava ettevõtte vajadustele kohaldatud erikoolitusi.

Üldkoolitused varieeruvad laiapõhjalistest (“Füüsikaliste ohutegurite mõõtmise alused” töökeskkonnaspetsialistidele) spetsiifilisteni (“Müra mõõtmine kontorikeskkonnas” mõõdistusspetsialistidele).

Erikoolitustel käsitletavad teemad valitakse ja koolituse kava koostatakse vastavalt tellija vajadustele. Nii oleme koostanud koolitusi, näiteks, Tööinspektsioonile. Võtke meiega ühendust ja uurige lähemalt, mida meil on Teie asutusele pakkuda!

Tel: 737 4208

E-post: tklabor@ut.ee

Infomaterjalid

TÜ töökeskkonnalabor on osalenud mitmete juhendamaterjalide ja artiklite koostamisel. Neist ilmselt olulisimaid on Sotsiaalministeeriumi tellimusel koos TÜ Katsekojaga koostatud, mõõtetehniku käsiraamatu või õpikuna käsitletav juhend “Töökeskkonna fuusikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmine“.

Teadustöö

Metroloogia

Töökeskkonnalabori sisene teadustöö on seotud eelkõige mõõtemeetodite metroloogiaga, ehk mõõtmiste täpsuse ja kvaliteedi tõstmisega. Selleks uuritakse, näiteks, nii mõõteseadmestikust tulevaid varieeruvusi mõõtetulemustes kui  ka mõõtjate mõju resultaadile.

Metroloogilise töö tulemused juhitakse nii labori enda töö parendamisse kui, koolituste ja võrdlusmõõtmiste kaudu, teiste mõõtelaborite kvaliteedi tõstmisse.

Toetav funktsioon

Töökeskkonnalabor toetab ka teisi teadusrühmi teadustöö läbiviimisel. Siinjuures on uuritud nii elukeskkonna õhus leiduvaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid, aerosoolseid osakesi ja aeroobseid mikroobe keskkonna õhus, kui ka ekstreemsete töökeskkonnatingimuste mõju töötajate tervisele, erinevate erisõidukite tervisemõju nende operaatoritele jne.

Huvitavamate möödunud projektide sekka kuuluvad: