Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Hinnad

Home »  Hinnad

TÜ Töökeskkonnalabori hinnakiri:

TÜ töökeskkonnalabori pakutavatele teenustele kehtib järgnev hinnakiri (hindadele lisandub käibemaks). Küsi just sinu vajadustele vastavat hinnapakkumist!

Jrk. nr Teenus Ühik Hind
1 Töökoha või ruumiosa valgustatuse mõõtmine töökoht/sektor  €              4,00
2 Mürataseme ja helirõhutaseme (filtrid A, C, Lin; 1/1 või 1/3 oktaavribad) mõõtmine mõõtekoht  €            30,00
3 Tehnokommunikatsioonidest põhjustatud mürataseme mõõtmine ruumis ruum  €          118,98
4 Müra kaardistamine töö- ja tootmisruumides ruum  €            98,59
5 Töötaja müraga kokkupuutetaseme mõõtmine müradosimeetriga töötaja  €            20,00
6 Mikrokliima parameetrite mõõtmine (õhu liikumiskiirus, õhutemperatuur, suhteline õhuniiskus, operatiivtemperatuur) mõõtekoht  €              9,00
7 Mikrokliima parameetrite (suhteline õhuniiskus, õhutemperatuur) monitoorimine mõõtekoht  €              4,99
8 Siseõhu süsihappegaasi kontsentratsiooni punktmõõtmine ruumiõhus (minimaalne mõõteaeg 20 minutit) mõõtekoht  €              7,01
9 Siseõhu süsihappegaasi kontsentratsiooni monitoorimine ruumiõhus nädal mõõtekohas  €            29,45
10 Ventilatsiooniparameetrite (õhu liikumiskiirus vent. kanalites ja õhu ruumkiirus) mõõtmine mõõtekoht  €              7,01
11 Tolmu ja aerosoolsete osakeste masskontsentratsiooni mõõtmine reaalajas aerosoolimonitoriga, (minimaalne mõõteaeg 20 min) mõõtekoht  €            22,33
12 Tolmu ja aerosoolsete osakeste masskontsentratsiooni mõõtmine kaalumeetodil (minimaalne mõõteaeg 2 tundi) mõõtekoht  €            22,33
13 Vibratsiooni mõõtmine töökohal (üld- või kohtvibratsioon) mõõtekoht  €            40,00
14 Aeroobsete mikroobide (seened ja bakterid) hulk õhus sedimentatsioonimeetodil proov  €              4,30
15 Aeroobsete mikroobide (seened ja bakterid) hulk õhus aspiraatorseadmega proov  €              6,82
16 Mõõtetehniku töötund objektil ja andmetöötlusel töötund  €            35,95
17 Mõõtetehniku töötund objektil ja andmetöötlusel väljaspool tööaega (08:00-17:00) töötund  €            53,93
18 Suuline konsultatsioon kohapeal töötund  €            35,95
19 Kirjalik konsultatsioon, ekspertarvamuse koostamine töötund  €            35,95
20 Ettevõtte töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine, riskianalüüsi vormistamine töötund  €            35,95
21 Mõõdistustunnistuse jt dokumentide esitamine paberkandjal lk  €              0,53
22 Dokumendi saatmine postiga tk  €              2,16
22 Transpordikulu km  €              0,30