Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Hinnad

Home »  Hinnad

TÜ Töökeskkonnalabori hinnakiri:

TÜ töökeskkonnalabori pakutavatele teenustele kehtib järgnev hinnakiri (hindadele lisandub käibemaks). Küsi just sinu vajadustele vastavat hinnapakkumist!

Jrk. nr Teenus Ühik Hind
1 Töökoha või ruumiosa valgustatuse mõõtmine vastavalt standarditele EVS 891 ja EVS-EN 12464-1 töökoht/sektor  €              5,50
2 Mürataseme ja helirõhutaseme (filtrid A, C, Lin; 1/1 või 1/3 oktaavribad) mõõtmine vastavalt standarditele EVS-ISO 1996-1, EVS-ISO 1996-2, või EVS-EN ISO 9612 mõõtekoht  €            27,00
3 Tehnokommunikatsioonidest põhjustatud mürataseme mõõtmine ruumis vastavalt standardile EVS-EN ISO 16032 ruum  €            81,00
4 Töötaja müraga kokkupuutetaseme mõõtmine müradosimeetriga vastavalt standarditele EVS-EN ISO 9612 ja EVS-EN ISO 4869-2 töötaja  €            25,00
5 Mikrokliima parameetrite mõõtmine (õhu liikumiskiirus, õhutemperatuur, suhteline õhuniiskus, operatiivtemperatuur) vastavalt standardile EVS-EN ISO 7726 mõõtekoht  €              9,00
6 Mikrokliima parameetrite (suhteline õhuniiskus, õhutemperatuur) monitoorimine vastavalt standardile EVS-EN ISO 7726 päev  €              5,00
7 Siseõhu süsihappegaasi kontsentratsiooni punktmõõtmine ruumiõhus (minimaalne mõõteaeg 20 minutit) sarnaselt Nordtest juhendiga NT VVS 114 mõõtekoht  €              7,00
8 Siseõhu süsihappegaasi kontsentratsiooni instrumentaalne monitoorimine ruumiõhus sarnaselt Nordtest juhendiga NT VVS 114 nädal mõõtekohas  €            21,00
9 Tolmu ja aerosoolsete osakeste masskontsentratsiooni mõõtmine kaalumeetodil sarnaselt standardile EVS-EN ISO 10882-1 ja tehnilisele juhendile CEN/TR 16013-2 mõõtekoht  €            22,00
10 Vibratsiooni mõõtmine töökohal (üld- või kohtvibratsioon) vastavalt standarditele EVS- EN 14253:2004+A1:2007, EVS-EN ISO 5349-1, EVS-EN ISO 5349-2, EVS-ISO 2631-1, ISO 2631-2 ja juhenditele
NT ACOU 082 ning NT ACOU 103
mõõtekoht  €            40,00
11 Aeroobsete mikroobide (seened ja bakterid) hulk õhus sedimentatsioonimeetodil vastavalt proov  €              4,30
12 Aeroobsete mikroobide (seened ja bakterid) hulk õhus aspiraatorseadmega vastavalt standarditele EVS-EN 13098, EVS-ISO 16000-17 ja juhendile NIOSH 0800 proov  €              6,82
13 Mõõtetehniku töötund objektil ja andmetöötlusel töötund  €            26,00
14 Mõõtetehniku töötund objektil ja andmetöötlusel väljaspool tööaega (08:00-17:00) töötund  €            39,00
15 Suuline konsultatsioon kohapeal töötund  €            26,00
16 Kirjalik konsultatsioon, ekspertarvamuse koostamine töötund  €            26,00
17 Ettevõtte töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine, riskianalüüsi vormistamine töötund  €            26,00
18 Mõõdistustunnistuse jt dokumentide esitamine paberkandjal lk  €              0,53
19 Dokumendi saatmine postiga tk  €              2,16
20 Transpordikulu km  €              0,30