Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Tolm töökeskkonna õhus

Home »  Mõõtmine »  Tolm töökeskkonna õhus

Tolmuosakesed, mis on piisavalt kerged, võivad kord õhku sattununa seal püsida tunde või isegi päevi ning on seetõttu kergesti sisse hingatavad. Peened tolmuosakesed võivad seetõttu sügavale kopsu jõuda, kus nad oma keemilistest omadustest tingituna võivad põhjustada mitmeid erinevaid, tõsiseid tervisenähtuseid.

Aerosoolide masskontsentratsiooni mõõtmine aerosoolimonitoriga

Aerosoolide masskontsentratsiooni mõõtmine aerosoolimonitoriga

Sellist suspensiooni nimetatakse aerosooliks. Aerosoolina vaadeldakse õhus suspendeeritud tahkeid või vedelaid osakesi, mis võivad sattuda inimese hingamisaparaati. Aerosoolide näitena võib tuua puutolmu tisleritöökodades, või “udu”, mis tekib, näiteks, pindade pulverisaatori abil värviga katmisel.

Erinevate ainete toime inimesele oleneb paljus ka viisist, kuidas ta inimesega kontakti satub. Tolm, kui see langeb inimese nahale, ei ole üldjuhul ohtlik. Kui see sama tolm aga sisse hingata, võib tagajärjeks olla allergiline reaktsioon või midagi veel raskemat.

Tolmustes tingimustes ja kui töökeskkonna õhku võib levida ohtlikke aerosoole, tuleks kindlasti kasutada hingamiskaitsevahendeid.
Seetõttu on oluline teada, et paljude aerosoolide kontsentratsioon töökeskkonna õhus on normeeritud, s.t. on esitatud piirmäärad, millest rohkem ei tohi teatud liiki osakesi õhus olla. Tolmu kontsentratsiooni määramine töökeskkonna võib osutada ka ebakohtadele tööprotsessis.

Tuleb silmas pidada, et mida väiksem osake, seda suurem on tõenäosus, et see jõuab läbi inimese ninas olevate “filtrite” kopsu, kus selle võimalik kahjulik toime on kordades suurem. Ehe näide sellisest toimest on suitsetamisel kopsu kanduvad mikro- ja nanoskaalas põlemisjääkide osakesed.

Töökeskkonnalabori käsutuses olevad seadmed võimaldavad mõõta aerosoolide masskontsentratsiooni, millede aerodünaamiline läbimõõt jääb vahemikku 0.1-10 μm (10-6 m). Sellesse vahemikku jääb enamus sissehingatavatest tolmuosakestest. Saab kasutada ka lisaseadmeid, mis piiravad mõõdetavat piirkonda (näit. 0.1-5.0 μm). Kinnitades seadme töötaja külge, on võimalik mõõta tolmu kontsentratsiooni hingamispiirkonnas.

Saadud andmed on abiks võimalike probleemide tuvastamisel, samuti aluseks töökeskkonna ümberkorraldusteks või kvaliteedikontrolliks.

Mõõteulatus Mõõtevõime
Enam kui 0,8 µm aerodünaamilise läbimõõduga aerosoolsete osakeste masskontsentratsiooni määramine õhus gravimeetriliselt: (0,2…1000) mg/m3 Urel=5%
0,1-10 µm aerodünaamilise läbimõõduga aerosoolsete osakeste masskontsentratsiooni määramine õhus optilise loenduriga: (0,001…1000) mg/m3 Urel=5%