Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Sisekliima parameetrite mõõtmine

Home »  Mõõtmine »  Sisekliima parameetrite mõõtmine

Mikrokliima füüsikalised parameetrid (õhu temperatuur, -niiskus ja liikumiskiirus) määravad suuresti inimese mugavustunde ning sageli ka tervisliku seisukorra oma töökohal.

Näiteks madal õhuniiskus ruumis põhjustab ülemiste hingamisteede ärritumist, limaskestade kuivamist ning soodustab seeläbi erinevaid hingamisteede haigusi. Liiga kõrge õhuniiskus tõstab aga organismi tundlikkust temperatuuri kõikumiste suhtes, suurendades sellega võimalust liigese- või külmetushaiguste tekkeks. Samuti on soojad, kõrge õhuniiskusega ruumid ideaalseks kasvupinnaks erinevatele hallitusseentele, milledest paljude eosed on allergeensed.

Mikrokliima mõõtmise aparatuur
Erinevad õhutemperatuurid mõjutavad inimesi olenevalt töö iseloomust – füüsilise töö puhul on soovitatavad madalamad, istuva töö puhul kõrgemad temperatuurid.

Mikrokliima mõõtmine kontoritöökohal seadmega Innova 1221

Mikrokliima mõõtmine kontoritöökohal seadmega Innova 1221

TÜ Töökeskkonnalabor kasutab mikrokliima parameetrite mõõtmiseks Taani firma Bruel&Kjær toodetud seadmeid Innova 1221, mis tagavad adekvaatse ja täpse informatsiooni kogumise töökohal. Kõik kolm parameetrit mõõdetakse töökohal korraga.

Täiendavalt on võimalik mõõta ka tajutavat ehk operatiivtemperatuuri, mis võtab arvesse inimese asendit ruumis, näiteks, radiaatorite ja akende suhtes, ning kiirguslikku tasakaalu.

See omakorda annab töökeskkonnalaborile praktiliselt ainsana Eestis võimaluse instrumentaalselt kohapeal hinnata olulisi komfordi hindamise indekseid PPD ja PMV, nagu soovitab standard EVS-EN 15251.

Mõõteulatus Mõõtevõime
(0…+40) °C 0,3 °C
(12…75) %rh (1…3) %rh
(0,05…2) m/s (0,05…0,3) m/s