Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Süsihappegaas ruumiõhus

Home »  Mõõtmine »  Süsihappegaas ruumiõhus

Süsihappegaasi kontsentratsioon on oluliseks indikaatoriks ruumiõhu kvaliteedi kohta. Uuringud on näidanud, et koos süsihappegaasi sisalduse kasvuga tõuseb ka teiste tervisele potentsiaalselt kahjulike ainete kontsentratsioon, sealjuures erinevad peened osakesed ning bioaerosoolid. Sellest lähtuvalt on kehtestatud ka soovituslikud piirtasemed süsihappegaasi sisaldusele õhus, mis on mitu korda madalam kui seadusega kehtestatud piirtase. Süsihappegaasi kontsentratsiooni mõõtmine annab teile hea ülevaate ruumiõhu üldisest kvaliteedist, aga ühtlasi ka ventilatsioonisüsteemi tegelikust efektiivsusest.

Mõõteulatus Mõõtevõime
CO2 (50…5000) ppm Urel=5%