Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Töökohtade ja ruumide kunstlik valgustatus

Home »  Mõõtmine »  Töökohtade ja ruumide kunstlik valgustatus

Valgustatus töökeskkonnas on töötaja tööviljakuse üks olulisemaid mõjutajaid. Liiga pimedas ruumis töötades silmad väsivad, väsib ka töötaja ning tema kasutegur tööandjale väheneb. Kui töö halbades valgustingimustes kestab piisavalt kaua, võib tulemuseks olla püsiv nägemiskahjustus. Et sellist tulemust vältida, oleks tarvis teada, kui suur on töötaja tööpinna ning selle ümbruse tegelik valgustatus ehk kuidas erineb see etteantud normatiividest vastavasisulisele tööle.

Kunstliku valgustatuse mõõtmine töökohal

Kunstliku valgustatuse mõõtmine töökohal

Tänapäevased normid, mille aluseks on pikaajalised uuringud, eeldavad, et üldjuhul oleks tööpinna, kus toimub kirjatöö vms, valgustatus vähemalt 500 lx*. Ruumi üldvalgustatus (ehk tööpiirkonna ümbruse valgustatus) peaks enamasti olema vähemalt 300 lx ehk umbkaudu 70% tööpinna valgustatusest. Loomulikult oleneb valgustatuse nõue tööülesandest ning isegi päevaajast, kuid igal juhul peab töötajale olema tagatud piisav valgustatus antud nägemisülesande täitmiseks (vähemalt 200 lx pideva töö piirkonnas**).

Samas tuleb teha vahet kunstliku ning loomulik3u valgustuse/valgustatuse vahel. Nimelt on loomuliku valguse osakaal ruumi või tööpindade valgustatuse määramises väga muutlik. See oleneb nii aasta- kui kellaajast, ilmast, õhu puhtusest jne – kõik need asjaolud ning enamgi veel tuleks üldvalgustatuse mõõtmisel ja normeerimisel arvesse võtta. Seetõttu jälgitakse valgustatuse mõõtmisel enamasti peamiselt kunstliku valgustatuse nõuetele vastavust, kuna seda on nii lihtsam kontrollida, kui ka, vajadusel, parandada.

TÜ Töökeskkonnalabor pakub nii töökohtade kui ka ruumi üldvalgustatuse mõõtmist. Mõõtmine toimub kiiresti (tavaliselt 1-3 minutit mõõtepunkti kohta) ning segab töötajaid minimaalselt.

Mõõteulatus Mõõtevõime
(20…4000) lx Urel = 10 %

*lx – rahvusvaheline valgustatuse ühik lux (lad.k – valgus).

**Eesti Vabariigi Standard EVS-EN 12464-1:2003