Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Vibratsioon

Home »  Mõõtmine »  Vibratsioon

4Mõõdetavad parameetrid: Üldvibratsioon kolmes teljes (0,4-80 Hz) ja Üld- või kohtvibratsioon 1/3 oktaavribades (31,5-1000 Hz)

vibratsioon – tahke keha mehaaniline võnkumine
üldvibratsioon – mehaaniline võnkumine, mis kandub üle töötaja kehale
kohtvibratsioon – mehaaniline võnkumine, mis kandub üle töötaja kätele

Üldvibratsiooni mõõdetakse kolme risttelje suunas, arvestades töötaja keha asendit ja vibratsiooniallika asukohta, kusjuures üks mõõtesuundadest on piki keha (z-telg), teised risti tagant ette (x-telg) ja küljelt küljele (y-telg).

Kohtvibratsiooni mõõdetakse kolme risttelje suunas, arvestades töötaja käte asendit ja nendega kokkupuutuva vibratsiooniallika kuju. Sealjuures üks mõõtesuundadest on piki kätt (z-telg), teised mõõtesuunad (x-telg ja y-telg) on risti z-teljega. Kahe käega hoitavate töövahendite puhul tehakse mõõtmised mõlema käe juures. Kokkupuute tase määratakse kõrgema taseme järgi ning esitatakse teave ka teise käe kohta.

Mõõteulatus Mõõtevõime
Üldvibratsioon:
(0,03…3) m/s2
(16…250) Hz
Urel=5%
Kohtvibratsioon:
(0,3…10) m/s2
(16…1000) Hz