Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Sul on kontoris palav? Siis on paras aeg sisekliima kontrollmõõtmiseks!

Home »  Uncategorized »  Sul on kontoris palav? Siis on paras aeg sisekliima kontrollmõõtmiseks!

Sul on kontoris palav? Siis on paras aeg sisekliima kontrollmõõtmiseks!

On juuni 4, 2015, Posted by , In Uncategorized, With No Comments

Suvel on Eesti töökohtadel tihti palav ning umbne. Selle probleemi lahendamiseks on mitmeid võimalusi, kuid just Teie ettevõtte jaoks sobiva välja valimiseks on tarvilik sisekliima parameetrite analüüs, mida pakub TÜ töökeskkonnalabor.

Eestis ainulaadse mõõtekomplekti abil hindame kohapeal kiirelt ja operatiivselt mitte ainult sisekliima lihtparameetreid, nagu õhutemperatuur ja suhteline õhuniiskus, vaid ka õhu liikumiskiirus töötaja töökohal ja operatiivtemperatuur. Viimane on oluline faktor eelkõige seetõttu, et võtab arvesse nii inimese riietust, füüsilist aktiivsust kui ka soojuskiirguslikku vahekorda ümbritseva keskkonnaga.

Mõõdetud faktorite alusel saame ainsana Eestis näidata reaalajas, milline on eeldatav rahulolematute osakaal antud keskkonnas (tuntud kui PPD indeks) ja keskmine töötajate antav hinnang termilisele komfordile (PMV index), nagu soovitab Eesti ja Euroopa standard EVS-EN 15251 ja sellele viitav Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi parim praktika.

Vajadusel hindame mõõtetulemuste alusel tuvastatud probleemsetes piirkondades täiendavaid faktoreid, nagu ventilatsiooni tõhusus, süsihappegaasi kontsentratsioon jne.

Omaette huvitav variant on võimalus pikaajaliseks sisekliima jälgimiseks mikrokliima logeritega – need väikesed seadmed paigutatakse teie töökeskkonda, kus nad järgmise nädala kuni mitme kuu jooksul pidevalt registreerivad sisekliima parameetreid. Mõõtetulemused aitavad hinnata, kui sagedased sellised sisekliima probleemid tegelikult on.

Ruumi juhitava õhuhulga mõõtmine ventilatsioonikanalis

Ruumi juhitava õhuhulga mõõtmine ventilatsioonikanalis

Mõõtetulemuste põhjal teeme ettepanekud, kuidas olukorda parandada nii, et (võimalusel) ettevõtte eelarve ei kannataks. Vajadusel võtame appi ka TÜ energiatõhusa ehituse labori eksperdid, kes aitavad leida hooneid tervikuna hõlmavaid lahendusi.

Võta meiega ühendust ja uuri, mida me Teie jaoks teha saame!

Margit Oja
Töökeskkonnalabori juhataja
tel: 737 4208
e-post: margit.oja@ut.ee

Comments are closed.