Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Hinnad

Home »  Hinnad

TÜ Töökeskkonnalabori hinnakiri:

TÜ töökeskkonnalabori pakutavatele teenustele kehtib järgnev hinnakiri (hindadele lisandub käibemaks). Küsi just sinu vajadustele vastavat hinnapakkumist!

Jrk. nr Teenus Ühik Hind
1 Töökoha või ruumiosa valgustatuse mõõtmine töökoht/sektor  €              5,50
2 Mürataseme ja helirõhutaseme (filtrid A, C, Lin; 1/1 või 1/3 oktaavribad) mõõtmine mõõtekoht  €            27,00
3 Tehnokommunikatsioonidest põhjustatud mürataseme mõõtmine ruumis ruum  €            81,00
4 Töötaja müraga kokkupuutetaseme mõõtmine müradosimeetriga töötaja  €            25,00
5 Mikrokliima parameetrite mõõtmine (õhu liikumiskiirus, õhutemperatuur, suhteline õhuniiskus, operatiivtemperatuur) mõõtekoht  €              9,00
6 Mikrokliima parameetrite (suhteline õhuniiskus, õhutemperatuur) monitoorimine päev  €              5,00
7 Siseõhu süsihappegaasi kontsentratsiooni punktmõõtmine ruumiõhus (minimaalne mõõteaeg 20 minutit) mõõtekoht  €              7,00
8 Siseõhu süsihappegaasi kontsentratsiooni monitoorimine ruumiõhus nädal mõõtekohas  €            21,00
9 Ventilatsiooniparameetrite (õhu liikumiskiirus vent. kanalites ja õhu ruumkiirus) mõõtmine mõõtekoht  €              7,00
10 Tolmu ja aerosoolsete osakeste masskontsentratsiooni mõõtmine kaalumeetodil mõõtekoht  €            22,00
11 Vibratsiooni mõõtmine töökohal (üld- või kohtvibratsioon) mõõtekoht  €            40,00
12 Aeroobsete mikroobide (seened ja bakterid) hulk õhus sedimentatsioonimeetodil proov  €              4,30
13 Aeroobsete mikroobide (seened ja bakterid) hulk õhus aspiraatorseadmega proov  €              6,82
14 Mõõtetehniku töötund objektil ja andmetöötlusel töötund  €            26,00
15 Mõõtetehniku töötund objektil ja andmetöötlusel väljaspool tööaega (08:00-17:00) töötund  €            39,00
16 Suuline konsultatsioon kohapeal töötund  €            26,00
17 Kirjalik konsultatsioon, ekspertarvamuse koostamine töötund  €            26,00
18 Ettevõtte töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine, riskianalüüsi vormistamine töötund  €            26,00
19 Mõõdistustunnistuse jt dokumentide esitamine paberkandjal lk  €              0,53
20 Dokumendi saatmine postiga tk  €              2,16
21 Transpordikulu km  €              0,30