Tartu Ülikooli töökeskkonnalabor

Nõustamine

Home »  Nõustamine

Kõik ettevõtted on erinevad ja neil on ka erinevad probleemid. Tartu Ülikooli töökeskkonnalabori spetsialistidel on nii teadmised uusimatest teadustöö tulemustest töökeskkonna valdkonnas kui reaalsed kogemused koostööst enam kui 500 Eesti ettevõtetega. Meie teame, kuidas teid aidata.

Konsultatsioonid

Kui vajad nõu, kuidas oma ettevõtte töökeskkonda parandada, milliseid võtteid kasutada ning millised võivad olla erinevate probleemide tagamaad, võta meiega ühendust. Meie aitame!

NB! Tartust kuni 10 km ulatuses on pool tundi konsultatsiooni ettevõttes koha peal tasuta!

Ettevalmistused riskianalüüsi koostamiseks

IMG_0227

Töökeskkonna riskianalüüs kui protsess, millega tuvastatakse töökeskkonna parendamise võimalused, ei ole kahjuks täielikult intuitiivne ja vajab eelteadmisi ning kogemusi. Töökeskkonna riskianalüüsi läbi viimiseks ette valmistumisel tekib seetõttu tihti palju küsimusi, alates sellest, keda valida riskianalüüsi koostama kuni selleni, kas, kus ja kui palju tuleks pöörata rõhku erinevate ohutegurite mõõtmisele. Meie spetsialistid aitavad teid meeleldi, tuvastades teie ettevõtte vajadused ning suunates teid sobivate lahendusteni.

Töökeskkonnalabor ise riskianalüüse ei koosta, kuid oleme sõlminud koostöölepingud töötervishoiu teenust osutavate ettevõtetega, kes vajadusel saavad teid soodsatel tingimustel aidata nii riskianalüüsi koostamisel kui ka tervisekontrolli ning muudes töötervishoidu puudutavates küsimustes. Nende nimekiri on selle lehe paremas servas.

Tootmiskeskkonna efektiivsuse (LEAN) analüüs

18

Koostöös ettevõttega Breaking Research Ltd ja TÜ majandusteaduskonnaga pakume töö- ja tootmiskeskkonna efektiivsuse analüüsi LEAN ehk “timmitud” metoodika baasil.

Tootmiskeskkonna efektiivsuse analüüs pöörab tähelepanu tööprotsessi erinevatele osadele, alates käsuahelatest ja info liikumisest tootmisse, lõpetades toorme liikumisteekonnaga tehases. Tulemuseks on alus konkreetse tegevusplaani koostamiseks ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks.